Widget HTML Atas

Tiga benda berturut-turut bermassa m, 2m dan 3m dihubungkan dengan tali-tali

kkaktrichannel.info~ Tiga benda berturut-turut bermassa m, 2m dan 3m dihubungkan dengan tali-tali. fisika gaskeun ngebahas tentang soal fisika kelas 10 materi tentang Hukum Newton diambil dari buku paket erlangga dan dijawab oleh kkaktri sebagai bahan evaluasi buat kalian yang sedang belajar Fisika kurikulum 2013 khususnya materi Hukum Newton dengan pertanyaan sebagai berikut : "Jika sistem dibiarkan bebas bergerak, setiap massa bergerak dengan percepatan"

Tiga benda berturut-turut bermassa m, 2m dan 3m dihubungkan dengan tali-tali

Soal
Tiga benda berturut-turut bermassa m, 2m dan 3m dihubungkan dengan tali-tali dan disusun seperti pada gambar. Tali-tali licin sempurna dan massanya diabaikan. Koefisien gesekan antara benda-benda dan bidang μ dan percepatan gravitasi g. Jika sistem dibiarkan bebas bergerak, setiap massa bergerak dengan percepatan…
No 17 Hukum Newton

    1. 1μ3g
    2. 1μ2g
    3. 1+μ2g
    4. 1+μ3g
    5. 1+μ6g

Jawaban :

Jawaban : Tidak Ada

Diketahui :

m1 = m

m2 = 2m

m3 = 3m

μk = μ

g = g

Ditanyakan :

a = ..?

Jawaban :

fk1=μkN1fk1=μkm1gfk1=μkmg

fk2=μkN2fk2=μkm2gfk2=μk2mg

w3 = m3 . g

w3 = 3m . g

F=maw3T2+T2fk2T1+T1fk1=(m1+m2+m3)a3mg+02μkmg+0μkmg=(m+2m+3m)a3mg3μkmg=6maa=3mg3μkmg6ma=(1μk)g2

Sumber :

Soal Uji Kompetensi Buku Fisika untuk SMA/MA Kelas X 

#kuncijawabanfisika #kelas10 #SMAIPA #pembahasansoal #materisoalfisika #fisika #Kelas 10 #Soal #Kunci Jawaban

Jawaban No Lainnya :

Jawaban Soal Hukum Newton Lainnya

Posting Komentar untuk "Tiga benda berturut-turut bermassa m, 2m dan 3m dihubungkan dengan tali-tali"