Widget HTML Atas

Buatlah tabel ciri fisik ras Negroid, Mongloid, Kaukosoid, Australoid dan Ainu

Jawaban pertanyaan tentang Buatlah tabel ciri fisik ras Negroid, Mongloid, Kaukosoid, Australoid dan Ainu, ini adalah soal pelajaran kelas 10 sejarah peminatan tentang asal-usul bangsa Indonesia. berkut jawban lengkapnya

Buatlah tabel ciri fisik ras Negroid, Mongloid, Kaukosoid, Australoid dan Ainu


Tabel ciri fisik ras Negroid, Mongloid, Kaukosoid, Australoid dan Ainu

NoRasUraianGambar
1Negroida. Warna kulit
b. Bentuk Muka dan Mata
c. Tinggi Badan
Kulit Hitam
Bentuk muka Kotak, Berahang besar, dan dahi lebar, Bentuk mata Dalam
Tinggi 170 cm

2Kaukasoida. Warna kulit
b. Bentuk Muka dan Mata
c. Tinggi Badan
Kulit sedikit Kuning
Bentuk muka Hati, Mata Kecil tak berkelopak
Tinggi 165-180 cm

3Australoida. Warna kulit
b. Bentuk Muka dan Mata
c. Tinggi Badan
Kulit hitam
Bentuk Muka lonjong, mata dalam
Tinggi 158-167 cm

4Mongoloida. Warna kulit
b. Bentuk Muka dan Mata
c. Tinggi Badan
Kulit Kuning, sawo Matang
Bentuk muka bulat, Mata sipit
Tinggi sekitar 165 cm

5Ainua. Warna kulit
b. Bentuk Muka dan Mata
c. Tinggi Badan
Kulit Putih terang
Bentuk muka Kotak, mata lebar
Tinggi sekitar 160 cm


Posting Komentar untuk "Buatlah tabel ciri fisik ras Negroid, Mongloid, Kaukosoid, Australoid dan Ainu"